Foto: Woningbouw O.S.&O.-terrein in Huisduinen - Arom
Woningbouw O.S.&O.-terrein in Huisduinen

HUISDUINEN – Het voormalige O.S.&O.-terrein, nabij de Duinweg in Huisduinen, wordt ontwikkeld tot woon- en werklocatie. Vooruitlopend daarop is het gewenst om voor de bouw van 18 grondgebonden woningen en 2 appartementen in de bestaande loods af te wijken van het vigerende bestemmingsplan.

Voor het O.S.&O.-terrein is een nieuwe stedenbouwkundige- en landschappelijke visie ontwikkeld. De bedoeling van deze visie is om een passende, duurzame en economisch haalbare invulling voor het O.S.&O.-terrein te bewerkstelligen. Dit is ten dienste van het bijzondere karakter van het gebied, de op het rijksmonumentale terrein aanwezige rijksmonumenten en de bewoners van het dorp Huisduinen. Vanwege de ligging dicht tegen de kom van Huisduinen aan leent deze locatie zich uitstekend voor herontwikkeling naar woningbouw.

Project details:
 • Woningbouw O.S.&O.-terrein in Huisduinen

  Project:
 • A. Tuin Den Helder B.V.

  Opdrachtgever:
 • GeO Architecten Schagen

  Architect:
 • Opsteller ruimtelijke onderbouwing

  Rol:
 • Afgerond

  Project status: