Foto: Campus Internationale School Eindhoven - Arom
Internationale School Eindhoven

In en rond de voormalige Constant Rebecque Kazerne aan de Oirschotsedijk te Eindhoven wordt de Campus Internationale School Eindhoven gerealiseerd. Het bestemmingsplan daarvoor is op basis van detachering bij de Gemeente Eindhoven tot stand gebracht. De werkzaamheden bestonden uit projectbegeleiding voor het bestemmingsplan, inclusief onderzoeken en de opstelling van de regels en toelichting daarvan. De begeleiding duurde vanaf het begin tot aan het onherroepelijke bestemmingsplan.

Achtergrond
De Campus Internationale School Eindhoven is onderdeel van ‘Brainport’ en daarmee één van de drie economische pijlers van het land, samen met Airport (Amsterdam) en Seaport (Rotterdam). De campus wordt gerealiseerd in de voormalige Constant Rebecque Kazerne met rijksmonumentale status in een prachtig bosgebied, net buiten het centrum van Eindhoven. Het ‘hart’ van de nieuwe campus wordt ondergronds gerealiseerd, om de verschillende gebouwen met elkaar te verbinden. De Campus bundelt niet alleen internationaal basis- en voortgezet onderwijs. Ook komt op de Campus een kinderopvang, buitenschoolse opvang, een mediacenter, twee speelzalen, een auditorium en een kantine. Daarnaast is er volop ruimte voor sport. Behalve een sporthal, die voldoet aan NOC*NSF eisen, is er op het terrein een kunstgrasveld en ruim voetbalveld gepland.

Aanbesteding conform DBFMO
De uitdaging in het project bestond onder meer uit de koppeling met bestemmingsplantraject en het aanbestedingsproject. Het project is aanbesteed conform het DBFMO-model (Design, Build, Finance, Maintain en Operate). Dit model is een contractvorm bij Publiek Private Samenwerking (PPS). Het ‘draait’ hierbij om het laten leveren van gebieden, gebouwen en diensten tegen een prestatiegerelateerde beloning. Bij de opstelling van het bestemmingsplan was de aanbesteding in volle gang. Via een programma van eisen en outputspecificaties (prestatiegericht formuleren) is, onder meer, gestuurd op stedenbouwkundige kwaliteiten.

Uitdagingen omgevingsrecht
Tijdens het project is met een postitief resultaat overleg gevoerd over een ontheffing in het kader van de Flora-en faunawet met Dienst Regelingen van het ministerie Landbouw, Economische Zaken en Innovatie. Andere uitdagingen in dit project betroffen:

 • de status van de gebouwen en de binnenplaats als rijksmonument;
 • het voorkomen van een gasreduceerstation op het terrein;
 • een hoge geluidbelasting vanwege spoor en weg;
 • een permanente bodemsanering op de projectlocatie;
 • de ontsluiting van het gebied;
 • het voorkomen van monumentale bomen op het terrein.

Project details:
 • Internationale School Eindhoven

  Project:
 • Gemeente Eindhoven

  Opdrachtgever:
 • Adviseur ruimtelijke ordening

  Rol:
 • Afgerond

  Project status:
 • Internationale School Eindhoven