bestemmingsplan helmon

Omgevingsplan

Dient u bij de gemeente een gewijzigd omgevingsplan aan te leveren? Als specialist in omgevingsplannen kunnen wij u helpen. Ons team aan juristen bekijkt graag wat de mogelijkheden zijn binnen de omgeving van uw project, ongeacht de grootte hiervan. Schakel ons bureau vandaag nog in voor deskundig advies.


Heeft u een plan dat in strijd is met het omgevingsplan?­

 • schets bestemmingsplan arom

Wij kunnen u helpen met:

 • De benodigde onderzoeken, bijvoorbeeld akoestisch onderzoek en bodemonderzoek;
 • Het beoordelen van de onderzoeksresultaten;
 • Het opstellen van een (gewijzigd) omgevingsplan;
 • Reageren in juridische procedures (inspraak, zienswijzen en beroep).

Lees meer
 • Een omgevingsplan maken

  Een nieuw of gewijzigd omgevingsplan opstellen of vaststellen is een complex en juridisch risicovol proces. Een kleine fout kan grote gevolgen hebben. Daarom helpt ons team u graag verder.

  Achtergrond
  Met het omgevingsplan wordt gestreefd naar een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Het doel is om ruimtelijke ordening, milieu, natuur en andere aspecten van de leefomgeving integraal te regelen en af te stemmen. In een omgevingsplan zijn allerlei regels voor activiteiten denkbaar: globale regels, gedetailleerde regels, specifieke zorgplichten, maatwerkregels, meldingsplichten, stikstofberekeningen, omgevingsvergunningen, gelijkwaardigheidsregels verboden, et cetera.

  Belangenafweging
  De Algemene wet bestuursrecht verplicht om bij de voorbereiding van een ruimtelijk plan de nodige kennis te verzamelen over de af te wegen belangen. Het vaststellen of wijzigen van een ruimtelijk plan kan gevolgen hebben voor de belangen van natuur, milieu, voor cultuurhistorische, landschappelijke en archeologische waarden, de waterhuishouding en andere waarden.

  In alle gevallen geldt ‘voorkomen is beter dan genezen’. Een gedegen onderzoek vooraf maakt dat de belangafweging in een vroeg stadium kan plaatsvinden. Dat vergroot ook de slagingskansen van een project. Want ondanks de grote hoeveelheid aan wetten, regels en beleid is er veel mogelijk in Nederland. Als specialist in omgevingsplannen ben ik voor u adviseur en contactpersoon naar de gemeente en onderzoeksbureaus. Waar dat nodig is bespreek ik samen met u de eisen die de gemeente stelt aan de totstandkoming van het project.

 • Beroep tegen een omgevingsplan

  Een nieuw omgevingsplan wordt opgesteld om een verandering in de ruimte om u heen mogelijk te maken. Dit kan ingrijpende gevolgen voor u of uw bedrijf hebben. Ook wanneer er niet veel lijkt te veranderen, kan dat toch het geval zijn. Wanneer u niet eens bent het met het nieuwe omgevingsplan, kunt u:

  • Eerst een ‘zienswijze’ bij de gemeenteraad indienen;
  • Daarna tegen de beslissing van de gemeenteraad in beroep gaan bij de Raad van State.

  Wilt u hulp bij uw zienswijze of beroep? Ons team staat voor u klaar. Wij helpen u door het gehele proces heen.

 • Omgevingsplancheck

  Met een omgevingsplancheck maken wij voor u duidelijk met welke ontwikkelingen in uw omgeving u rekening dient te houden en wat u ertegen kan doen. Wij helpen u stap voor stap, zodat u een bezwaar kunt maken tegen een omgevingsvergunning. Tevens kunnen wij met behulp van ruimte onderbouwing afwijken van het omgevingsplan. Zo streven wij ernaar om uw project tot een groot succes te maken.

 • Win deskundig advies in

  Staat u op het punt een wijziging te maken dat grote gevolgen kan hebben voor u en uw bedrijf? Onze specialisten zijn op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen binnen het omgevingsplan en kijken graag met u mee wat de mogelijkheden zijn. Schakel vandaag nog onze hulp in door ons contactformulier in te vullen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wilt u graag meer meten over het bestemmingsplan?