ruimtelijke onderbouwing helmond

Ruimtelijke onderbouwing

Als specialisten helpen wij u aan de ruimtelijke onderbouwing die aan alle eisen voldoet. Hiermee kan de gemeente afwijken van het omgevingsplan.


Is er ten behoeve van uw plan een ruimtelijke onderbouwing­ nodig?

  • kantoor ruimtelijke onderbouwing helmond

Ruimtelijke onderbouwing maken

De ruimtelijke onderbouwing is een rapport waarin staat waarom het project dat u wilt realiseren aanvaardbaar is. De ruimtelijke onderbouwing is nodig om af te kunnen wijken van het omgevingsplan. Aan een ruimtelijke onderbouwing worden eisen gesteld. Veelal zijn hiervoor onderzoeken nodig. In overleg bekijken we welke dat zijn. Dit wordt vervolgens met de gemeente afgestemd.

Het komt voor dat we met een goede motivering kunnen afwijken van een onderzoeksplicht. Als specialisten zetten we ons ervoor in dat uw plan gedegen is onderbouwd.

Is er ten behoeve van uw plan een ruimtelijke onderbouwing nodig?