kantoor arom helmond

Over AROM

Heeft u een vraag met betrekking tot ruimtelijke ordening?

Of heeft u hulp nodig bij het opstellen van een omgevingsplan, ruimtelijke onderbouwing of bezwaarschrift. Wij helpen u hierbij graag.


AROM­ staat voor Advisering Ruimtelijke Ordening & Milieu

  • bespreking arom helmon

Goede ruimtelijke ordening

AROM is gespecialiseerd:

  • Omgevingsplannen
  • Omgevingsvergunningen
  • Ruimtelijke onderbouwingen

En de daarbij behorende juridische en pro­ce­du­rele be­ge­lei­ding, onder meer, in de vorm van inspraak, zienswijzen, bezwaar, beroep rechtbank, beroep afdeling bestuursrechtspraak Raad van State.

Lees meer

  • Achtergrond

    AROM is opgericht in 2007 vanwege een toenemende vraag naar specialistisch advies op het gebied van het ruimtelijk ordenings- en milieurecht.

  • Missie

    De doelstelling van AROM is een bijdrage te leveren aan een goede ruimtelijke ordening door in tijdelijke projecten gezamenlijk een blijvende waarde te creëren.

Heeft u een vraag aan ons, of een vraag over onze werkwijze?