Foto: Blixembosch Buiten Eindhoven - Arom
Blixembosch Eindhoven

Met de voltooiing van het nieuwe knooppunt Ekkersrijt (A50/A58) kwam een gebied beschikbaar van ca. 30 ha. voor de afronding van het woongebied Blixembosch Noordoost, inclusief het aanleggen van een nieuwe multifunctionele geluidwal met scherm. Het woningbouwplan ‘Blixembosch Buiten’ bevat 430 woningen, die deels op een geluidwal worden gerealiseerd. De werkzaamheden bestonden uit projectbegeleiding voor het bestemmingsplan inclusief onderzoeken en de opstelling van de regels en toelichting daarvan. De begeleiding duurde vanaf het begin tot aan het onherroepelijke bestemmingsplan. Het bestemmingsplan ‘Blixembosch Noordoost’ is na uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak onherroepelijk geworden. De uitspraak leidde niet tot aanpassingen in het plan.

Nieuwe buurt in bestaande wijk
Met Blixembosch Buiten wordt de bestaande, populaire wijk Blixembosch aan de noordoostzijde afgerond. Een nieuwe buurt in een bestaande wijk, met voorzieningen zoals winkels, scholen, kinderopvang, sportfaciliteiten en een multifunctioneel centrum. Blixembosch Buiten wordt het groenste stukje Blixembosch. Hier is volop ruimte om te wandelen, fietsen én spelen in het groen, op en rond een wal die straks létterlijk het hoogtepunt van de wijk vormt. En geen verkeersdrukte, maar autoluwe straatjes, groen en water. Van de 430 woningen worden door Hurks en Bouwfonds circa 350 woningen gerealiseerd en de overige 80 woningen door de Gemeente Eindhoven in de vorm van IVS (vrije kavels) en kavels in de vorm van CPO (Collectief Particulier Oprachtgeverschap). Bij CPO ontwikkelt en bouwt men samen met toekomstige buren.

Uitdagingen omgevingsrecht
Eén van de uitdagingen bestond uit het feit dat een deel van het project tevens op het grondgebied van de Gemeente Son en Breugel was gelegen. Daardoor diende het bestemmingsplan in twee gemeenteraden te worden vastgesteld. Daarnaast diende de ontsluiting, over een voormalige vuilstortplaats, als een van de eerste projecten te worden opgepakt. Hiervoor is van de provincie een ontheffing van de Provinciale Milieuverordening verkregen.

Project details:
 • Blixembosch Eindhoven

  Project:
 • Gemeente Eindhoven

  Opdrachtgever:
 • Adviseur ruimtelijke ordening

  Rol:
 • Afgerond

  Project status: