Foto: Medisch centrum Huissen - Arom
Medisch centrum Huissen

Om ook in de toekomst in Huissen en Angeren op verantwoorde wijze zorg door de huisarts te kunnen verlenen wordt gewerkt aan een samenvoeging van praktijken uit beide plaatsen met een kleinschalige apotheekvoorziening. Een voormalige voetbalkantine zal daartoe worden omgebouwd.

Door AROM is het bestemmingsplan daarvoor opgesteld. Hierbij zijn de nodige onderzoeken uitgevoerd. Ook is het contact namens de klant met de gemeente gevoerd om het proces in goede ‘banen’ te leiden.

In het kader van de ‘vergrijzing’ komt er steeds meer druk op de eerstelijnszorg te liggen. Dit terwijl de budgetten voor deze zorg steeds beperkter worden in tijden van bezuinigen. De noodzaak om samen te werken uit ‘oogpunt’ van schaalvoordeel en efficiency neemt daarom toe.

De apotheekvoorziening is nodig om goede geïntegreerde eerstelijnszorg te kunnen bieden voor bezoekers van de huisartsenpraktijken.

Project details:
 • Medisch centrum Huissen

  Project:
 • Maanflo onroerend goed. bv

  Opdrachtgever:
 • Opsteller bestemmingsplan, coördinatie bodemonderzoek, adviseur ruimtelijke ordening en milieu

  Rol:
 • Afgerond

  Project status:
 • Medisch centrum Huissen
 • Medisch centrum Huissen
 • Medisch centrum Huissen
 • Medisch centrum Huissen