De Eerste Kamer heeft op dinsdag 14 maart 2023 ingestemd met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024.

In 2016 en in 2020 stemde de Eerste Kamer ook al in met Omgevingswet en de wet die de invoering van de Omgevingswet regelt.

Momenteel wordt het omgevingsrecht geregeld in 26 verschillende wetten. In de Omgevingswet worden deze wetten gebundeld.

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen. Zo is het de bedoeling dat plannen en vergunningen zo veel mogelijk worden gebundeld en de procedures worden versneld.

De uitdaging ligt momenteel nog op het gebied van het digitale ontsluiten van diverse planvormen. Ook dienen verschillende milieuonderdelen nog goed te worden aangesloten.

Heeft u hier nog vragen over? Neem vrijblijvend contact met ons op.