Nieuwe versie AERIUS Calculator

Begin december krijgt het rekenprogramma voor stikstofberekeningen, AERIUS Calculator, een nieuwe versie. Dit heeft als gevolg dat voor lopende Wabo vergunningaanvragen opnieuw een AERIUS berekening moet worden gedaan. Door de aanpassingen in de nieuwe versie kan er op basis van oude AERIUS berekeningen niet langer worden geconcludeerd of er geen vergunningplicht is voor de Wet natuurbescherming.

Wat wijzigt er?

Voor het berekenen van de stikstofneerslag gaat een vaste afstandsgrens van 25 kilometer gelden. Voor woningbouw, landbouw en industrie/energie golden er nog geen afstandsgrenzen. Bij infrastructurele projecten wordt rekening gehouden met de stikstofneerslag tot 5 kilometer van de weg. Een vaste afstandsgrens voor alle emissiebronnen leidt volgens het kabinet tot meer duidelijkheid en een gelijkwaardige behandeling van emissiebronnen bij de beoordeling van een vergunningaanvraag.

Omgevingsvergunningen bouwen

Voor bouwprojecten blijft er sprake van een vrijstelling van de stikstofdepositie in de bouwfase. Voor projecten die tijdens de gebruiksfase een stikstofdepositie veroorzaken, zal er wel een opnieuw beoordeeld moeten worden of er sprake is van een vergunningplicht voor de Wet natuurbescherming.

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.