De Hoge Raad heeft inzake gemeentelijke gronduitgifte een belangrijk oordeel geveld (arrest HR 26 november 2021 Verkoop gemeentehuis Didam). Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de vastgoedwereld.

De Hoge Raad overweegt dat een overheidslichaam dat een onroerende zaak wil verkopen, gelegenheid moet bieden aan  gegadigden om mee te dingen. Dat houdt in dat het overheidslichaam de koper dient te selecteren in een selectieprocedure. Deze procedure dient plaats te vinden aan de hand van objectieve, toetsbare en redelijke criteria. De informatie hierover dient vooraf bekend te worden gemaakt. Dit volgt uit het gelijkheidsbeginsel, waaraan overheidslichamen zijn gebonden. De positie van een overheidslichaam verschilt hierbij met die van een private partij. Gronduitgifte mag daarmee niet meer zomaar onderhands plaatsvinden. 

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.