AROM heeft met succes de omgevingsvergunning voor het nieuwe dak aangevraagd in overleg met AZ, Royal Haskoning DHV, The Stadium Consultancy, Gemeente Alkmaar en BAM Advies & Engineering.

AZ heeft een akkoord bereikt met BAM Bouw en Techniek over het nieuwe dak van het AFAS Stadion. Inmiddels is gestart met de voorbereidende werkzaamheden.

AROM stelde de ruimtelijke motivering om met een omgevingsvergunning te kunnen afwijken van het bestemmingsplan. Verder heeft AROM de volgende activiteiten verricht: melding brandveilig gebruik, milieu neutrale wijziging van de milieuvergunning, toetsing Wet natuurbescherming en aanvraag inzake BIBOB-procedure.

Het nieuwe dak – naar een ontwerp van ZJA – wordt aan alle zijden vier meter langer richting het veld, waardoor het stadion de supporters meer comfort zal bieden bij regenachtig weer. De huidige lichtmasten worden vervangen door duurzame LED-verlichting in de dakrand. BAM voert de werkzaamheden uit in samenwerking met ASK Romein, gespecialiseerd in staalbouw. De werkzaamheden worden binnenkort gestart en zullen ook plaatsvinden tijdens de eerste seizoenshelft. Door tijdelijke voorzieningen kunnen er wel wedstrijden gespeeld worden in het stadion.