In samenwerking met mr. dr. ing. P.M.J. de Haan schreef mr. Krijn de Ruijter van AROM (Advies Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu) een artikel voor Bouwrecht over de permanente bewoning van recreatiewoning en toeristische verhuur.

Er is een groot tekort aan woonruimte in Nederland. Desondanks blijven de regering en de gemeente toeristische verhuur van woningen faciliteren. In deze tijden van woningnood is het daarom het overwegen waard dat mensen permanent in recreatiewoningen kunnen verblijven. Het wetsvoorstel Wet toeristische verhuur van woonruimte zou moeten zorgen voor een effectievere handhaafbaarheid zonder toeristische verhuur tegen te houden. Centraal in dit artikel staat de vraag of de wijziging van de regelgeving via het wetsvoorstel wel noodzakelijk is.

Permanente bewoning recreatiewoningen
Gemeenten hebben op dit moment slechts beperkte mogelijkheden om permanente bewoning van recreatiewoningen toe te staan. Via de voorgestelde wetswijzigingen vergemakkelijkt het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor de permanente bewoning van een recreatiewoning. Het probleem dat door de wetswijziging ontstaat is dat bewoners vooraf niet de zekerheid hebben dat het bevoegd gezag meewerkt in het verlenen van de omgevingsvergunning waardoor zij veelal de omgevingsvergunning niet aan durven vragen. Bij weigering van de vergunning ontstaat er gedegen risico op handhaving. Dit probleem kan alleen worden weggenomen als het bevoegd gezag vooraf in beleid vastlegt voor welke recreatieparken en onder welke omstandigheden hij in ieder geval de omgevingsvergunning verleent.

Toeristische verhuur van woonruimte
Het wetsvoorstel Wet toeristische verhuur van woonruimte brengt wijzigingen aan in de Huisvestingswet van 2014. Het wetsvoorstel geeft gemeenten instrumenten om de neveneffecten van de toeristische verhuur van woonruimte te voorkomen en te beperken. Door de mogelijkheid tot registratie- meld- en/of vergunningsplicht kan de gemeente effectiever en gerichter handhaven. De wetgever gaat echter niet achter de digitale platforms aan die illegale toeristische verhuur faciliteren. De gemeente heeft hulp van de digitale platforms nodig bij het handhaven van toeristische verhuur. Deze digitale platforms zijn immers nodig om te achterhalen wie zonder verplicht registratienummer zijn woning aanbiedt voor toeristische verhuur. Efficiƫnter was geweest om in het wetsvoorstel een verplichting voor platforms op te nemen om alleen advertenties te plaatsen met een correct registratienummer.

Interesse in het volledige artikel? Dit staat gepubliceerd in Bouwrecht nr. 12, 2020

Vragen?
Heeft u een recreatiewoning die u wilt gebruiken voor permanente bewoning? Of heeft u vragen over de toeristische verhuur van uw woning. Neem vrijblijvend contact met ons op.