De provincie Noord-Brabant heeft in 2020 het actieprogramma Nieuwe Woonvormen en Zelfbouw opgesteld. Hiermee wil de provincie zelfbouwprojecten en het realiseren van nieuwe woonvormen stimuleren. Als u denkt aan nieuwe woonvormen kunt u denken aan kleine woningen in de vorm van studio’s, tiny houses en flexwoningen. Naast kleine woonvormen is er ook steeds meer vraag naar groeps- en collectief wonen, hierbij kunt u denken aan geclusterde woonvormen voor o.a. ouderen, meergeneratie-wonen en begeleid wonen.

Onder de Omgevingswet behoren provincies en gemeenten nieuwe regelgeving op te stellen. De provincie moet een omgevingsverordening vaststellen. Hierin staan regels voor burgers, bedrijven en gemeenten. Momenteel is de Interim Omgevingsverordening van de provincie Noord-Brabant van kracht. Deze omgevingsverordening biedt weinig mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuwe woonvormen of zelfbouwprojecten. De nieuwe omgevingsverordening die tegelijk met de Omgevingswet in werking zal gaan treden staat momenteel als ontwerp klaar. De ontwerp omgevingsverordening bevat meer maatwerk regelingen voor de realisatie van nieuwe woonvormen en zelfbouwprojecten. Daarnaast zijn de bestaande regelingen aangepast en een stuk minder streng. Hierdoor wordt het realiseren van nieuwe woonvormen en zelfbouwprojecten in juridisch opzicht eenvoudiger.

Zoals al eerder benoemd zal de nieuwe omgevingsverordening van de provincie Noord-Brabant tegelijk met de Omgevingswet in werking treden. Indien u het voornemen heeft om nieuwe woonvormen te ontwikkelen of en zelfbouwproject op te starten raden wij u aan om dit proces uit te voeren onder de nieuwe regelgeving van de Omgevingswet en de omgevingsverordening van de provincie. Dit biedt meer kansen voor een soepel verloop van het juridisch proces van uw voorgenomen ontwikkeling.

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Nienke de Geijter