Afgelopen week hebben we samen met De Roever Omgevingsadvies een bijeenkomst gehouden inzake de stikstofproblematiek, want die raakt ons allemaal. De presentatie gaf inzichten in zowel de juridische- en beleidsmatige als technische aspecten over stikstof. Een borrel achteraf op de Automotive Campus in Helmond leende zich voor fijne gesprekken met een aantal van onze contacten.

AROM helpt onze klanten graag met het opstellen van een stikstofberekening. Bij interesse kunt u ons altijd bereiken en bespreken we samen de mogelijkheden om uw plan te toetsen op de Wet natuurbescherming (Stikstof).