Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is de vergunning van rechtswege vervallen. Dit wordt ook wel de lex silencio positivo genoemd.

Hoe te handelen bij vergunningaanvragen van vóór 1 januari 2024?

Bij een vergunningprocedure is het nu als volgt: als een aanvraag ingediend is vóór 1 januari blijft het oude recht van toepassing totdat het besluit onherroepelijk is. Met één uitzondering: lex silencio positivo (de fatale termijn) uit het oude recht is onmiddellijk vervallen sinds 1 januari. Dit betekent dat er vanaf 1 januari geen vergunning van rechtswege meer ontstaat wanneer een bestuursorgaan niet tijdig beslist op een aanvraag voor een omgevingsvergunning op grond van de Omgevingswet.

Na 6 november 2023 geen vergunning van rechtswege meer

Voor de overgangsperiode geldt daarmee ook dat als mensen een aanvraag hebben gedaan na 6 november 2023 geen beroep meer kunnen doen op deze lex silencio positivo.

Wat te doen bij overschrijding van de beslistermijn?

Wat kan de aanvrager doen bij overschrijding van de beslistermijn? De aanvrager heeft twee opties. De eerste optie is ‘dwangsom bij niet tijdig beslissen’ (paragraaf 4.1.3.2 Awb). Deze kan maximaal oplopen tot € 1.442. De tweede optie is om beroep in te stellen bij de rechter bij niet tijdig beslissen (art 6:2 en 6:12 Awb).

Wij helpen u graag bij. Neem vandaag nog contact met ons op.

Krijn de Ruijter

mail:
w@arom.nl

Telefoonnummer:
+31 (0)492 792 491