De Omgevingswet zal naar verwachting per 1 januari 2024 in werking treden. Deze wet bundelt alle regels voor ruimtelijke projecten en de leefomgeving. Zo worden er 26 wetten gecombineerd in 1 wet. Het gaat hierbij om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Het rijk wil met de Omgevingswet het omgevingsrecht vereenvoudigen.

De doelen die nagestreefd worden met het invoeren van de Omgevingswet zijn het zorgen van een samenhangende aanpak van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk, betere en snellere besluitvorming en de bevordering van participatie.

De nieuwe Omgevingswet ligt nu bij de Eerste Kamer. De Eerste Kamer eist dat de huidige ICT-problemen verholpen worden voordat de wet in gaat op 1 januari 2024.