mr. Krijn de Ruijter

Jurist omgevingsrecht | eigenaar

Als ervaren juridisch adviseur en eigenaar van AROM ben ik gewend het voortouw te nemen bij procedures op het gebied van bouwen, wonen en ruimtelijke ontwikkeling. Daarbij weet ik uitstekend de verbinding te maken met aangrenzende terreinen zoals recreatie, natuur, landbouw en infrastructuur.

Als zelfstandig adviseur sta ik klaar voor particulieren, bedrijven en gemeenten. Bij diverse gemeenten door het hele land heb ik tal van projecten succesvol volbracht. Ik heb ruime ervaring met juridisch-planologische regelingen en regelgevingen, het actualiseren van bestemmingsplannen, en het coördineren van juridische procedures. Denk bij laatstgenoemde aan bestemmingsplannen, wijzigingsplannen, afwijkingsbesluiten, bezwaar- en beroepszaken en handhaving. Ook ben ik thuis in het verzorgen van bijbehorende besluitvormingstrajecten en de succesvolle vertegenwoordiging bij bezwaar en beroepszaken.

In 2003 rondde ik de master Nederlands Recht af aan de Universiteit in Amsterdam (UvA), met als specialisatie Ruimtelijke ordening & Milieurecht. Ik ben lid van de Vereniging voor Bouwrecht en doceer het vak Omgevingsrecht aan de Vastgoed Business School in Utrecht. Tevens ben ik voorzitter van Stichting Bouwadvies in Helmond.

Terug naar team