Marc Haenraets, LL.B.

Office Manager | Jurist omgevingsrecht

Als jurist omgevingsrecht bij AROM ben ik het eerste aanspreekpunt omtrent ruimtelijke en bestuursrechtelijke procedures en fungeer ik daarbij eveneens als projectleider. Met mijn expertise en proactieve houding zorg ik ervoor dat jij een duidelijk overzicht krijgt van de te nemen stappen.

Daarbij onderzoek ik de haalbare mogelijkheden van een ontwikkeling om uiteindelijk tot het beste resultaat te komen. In verschillende projecten heb ik zelfstandig aanmeldnotities vormvrije mer-beoordelingen opgesteld in het kader van milieu. Daarnaast heb ik voor voetbalclub AZ Alkmaar met succes de regie genomen over verschillende vergunningstrajecten. Communicatie en nauwkeurigheid staan bij mij hoog in het vaandel. Het meest intrigerende aan mijn werk vind ik de bijdrage die ik kan leveren in het mogelijk maken en realiseren van mooie, nieuwe ontwikkelingen.

In 2020 heb ik mijn bachelor of Laws (LL.B.) met succes afgerond aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). Hierbij heb ik mij gespecialiseerd in het omgevingsrecht. Tijdens mijn afstuderen heb ik bij AROM onderzoek gedaan naar de juridische mogelijkheden omtrent de transformatie van vrijkomende agrarische bebouwing in de regio Peelland. Deze eindscriptie is met een mooie acht beoordeeld.

Ik sta jou graag bij met juridisch advies en het opstellen van bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen. Met mijn kennis help ik graag om jouw ideeën om te zetten in werkelijkheid!

Terug naar team