Demi Damoiseaux

Jurist omgevingsrecht | LL.B. (bachelor of laws)

Met mijn juridische achtergrond zet ik alles in het werk om voor jou tot de beste oplossing te komen. Ik vind het daarbij belangrijk dat er met regelmaat gecommuniceerd wordt met de betrokken partijen. Dankzij mijn flexibele instelling, maak ik bij veranderingen in het proces gemakkelijk de juiste switch, om zo voor jou tot het beste resultaat te komen.

Binnen AROM houd ik mij voornamelijk bezig met handhavingszaken, BIBOB-procedures  en het opstellen van zienswijzen, bezwaar- en beroepschriften.

In 2020 slaagde ik voor de bachelor of Laws aan de Juridische Hogeschool Avans&Fontys te Tilburg. Tijdens deze studie liep ik stage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening van de gemeente Eindhoven. Hierbij heb ik onderzoek gedaan naar de implementatie van de Omgevingswet bij gemeenten in de regio Eindhoven. Deze is beoordeeld met een negen. Daarnaast heb ik stage gelopen bij de afdeling Veiligheid en Naleving van de gemeente Helmond. Deze mooie ervaringen komen goed van pas bij mijn werkzaamheden bij AROM!

Momenteel volg ik de master Nederlands recht, specialisatie Strafrecht aan de Radboud Universiteit. In het kader van deze master heb ik een aantal maanden aan de Universiteit van Wroclaw in Polen gestudeerd. Naast mijn studie ben ik parttime werkzaam bij AROM.

 

Terug naar team