mr. Demi Damoiseaux

Jurist omgevingsrecht

Met mijn juridische achtergrond zet ik alles in het werk om voor jou tot de beste oplossing te komen. Ik vind het daarbij belangrijk dat er met regelmaat gecommuniceerd wordt met de betrokken partijen. Dankzij mijn flexibele instelling, maak ik bij veranderingen in het proces gemakkelijk de juiste switch, om zo voor jou tot het beste resultaat te komen.

In 2023 rondde ik de master Nederlands recht met specialisatie Strafrecht af aan de Radboud Universiteit. Tijdens mijn studie liep ik stage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening van de gemeente Eindhoven, waarbij ik onderzoek heb gedaan naar de implementatie van de Omgevingswet bij gemeenten in de regio Eindhoven. Daarnaast heb ik stage gelopen bij de afdeling Veiligheid en Naleving van de gemeente Helmond. Deze mooie ervaringen komen goed van pas bij mijn werkzaamheden bij AROM.

Binnen AROM houd ik mij voornamelijk bezig met handhavingszaken, BIBOB-procedures en het opstellen van zienswijzen, bezwaar- en beroepschriften.

 

Terug naar team