Rutger de Jong

Adviseur ruimtelijke ontwikkeling | BSc Sociale geografie en planologie

Met mijn achtergrond in de sociale geografie ben ik binnen AROM betrokken bij de realisatie van een prettige woon- en leefomgeving. Als adviseur ruimtelijke ontwikkeling houd ik me bezig met het schrijven van ruimtelijke onderbouwingen, principeverzoeken en sociale onderbouwingen.

Hierbij is voor mij duidelijke communicatie naar de klant en een proactieve werkhouding van groot belang. Het meest interessante aan mijn werk vind ik de bijdrage die ik kan leveren aan het realiseren van mooie ruimtelijke ontwikkelingen.

In 2020 heb ik mijn bachelor (BSc) in de Sociale Geografie behaald aan de Universiteit van Utrecht. Tijdens mijn opleiding heb ik kennis opgedaan van een breed aantal onderwerpen die in relatie staan tot de gebouwde ruimtelijke omgeving zoals stedelijke planning, infrastructuur, economische clustering en milieu.

Terug naar team