Nienke de Geijter

Juridisch stagiair

Als stagiaire bij AROM voer ik juridische ondersteunende werkzaamheden uit, hierbij kun je denken aan het opstellen van brieven, bestemmingsplannen, juridische stukken en het doen van jurisprudentieonderzoek. Bij AROM krijg ik de kans om mijn juridische kennis en vaardigheden met betrekking tot het omgevingsrecht te ontwikkelen.

Naast het meedraaien in de praktijk voer ik, voor mijn studie HBO-Rechten aan de Juridische Hogeschool Avans&Fontys te Tilburg, een praktijkgericht juridisch onderzoek uit. Het onderzoek richt zich op het actieprogramma Nieuwe woonvormen en zelfbouw van de Provincie Noord-Brabant, wat onderdeel is van de Brabantse Agenda Wonen.

Ik ben enthousiast en gedreven om een leerzame ervaring op te doen en mijzelf op persoonlijk en professioneel vlak optimaal te ontwikkelen tijdens mijn stage bij AROM.

Terug naar team