mr. drs. Agata van de Voort

Jurist omgevingsrecht

Als jurist omgevingsrecht sta ik voor u klaar om mee te denken in een oplossing voor uw juridische uitdaging. Hierbij kunt u onder andere denken aan het meedenken in de planologische mogelijkheden voor uw initiatief, ondersteuning in handhavingszaken en het opstellen van zienswijzen, bezwaar- en beroepschriften. Het is mijn doel om u mee te nemen in de procedures en gezamenlijk tot het beste resultaat te komen.

In 2023 heb ik de master Nederlands recht met specialisatie Staats- en Bestuursrecht afgerond aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Tijdens mijn studie heb ik een accent gelegd op het Omgevingsrecht, wat goed van pas komt bij mijn werkzaamheden bij AROM. Na het doorlopen van de bachelor Recht en Management heb ik ook de master Business Administration met specialisatie Strategic Human Resources Leadership afgerond aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Mijn kennis heb ik in de praktijk kunnen brengen bij een tweetal gemeenten waar ik ervaring heb opgedaan als handhavingsjurist en planjurist. Deze ervaringen neem ik mee in mijn werkzaamheden bij AROM.

Terug naar team