Ons Team

Home / Ons team

mr. Krijn de Ruijter

Jurist omgevingsrecht | eigenaar

Als ervaren juridisch adviseur en eigenaar van AROM ben ik gewend het voortouw te nemen bij procedures op het gebied van bouwen, wonen en ruimtelijke ontwikkeling. Daarbij weet ik uitstekend de verbinding te maken met aangrenzende terreinen zoals recreatie, natuur, landbouw en infrastructuur.

Als zelfstandig adviseur sta ik klaar voor particulieren, bedrijven en gemeenten. Bij diverse gemeenten door het hele land heb ik tal van projecten succesvol volbracht. Ik heb ruime ervaring met juridisch-planologische regelingen en regelgevingen, het actualiseren van bestemmingsplannen, en het coördineren van juridische procedures. Denk bij laatstgenoemde aan bestemmingsplannen, wijzigingsplannen, afwijkingsbesluiten, bezwaar- en beroepszaken en handhaving. Ook ben ik thuis in het verzorgen van bijbehorende besluitvormingstrajecten en de succesvolle vertegenwoordiging bij bezwaar en beroepszaken.

In 2003 rondde ik de master Nederlands Recht af aan de Universiteit in Amsterdam (UvA), met als specialisatie Ruimtelijke ordening & Milieurecht. Ik ben lid van de Vereniging voor Bouwrecht en doceer het vak Omgevingsrecht aan de Vastgoed Business School in Utrecht. Tevens ben ik voorzitter van Stichting Bouwadvies in Helmond.

Demi Damoiseaux

Jurist omgevingsrecht | LL.B. (bachelor of laws)

Met mijn juridische achtergrond zet ik alles in het werk om voor jou tot de beste oplossing te komen. Ik vind het daarbij belangrijk dat er met regelmaat gecommuniceerd wordt met de betrokken partijen. Dankzij mijn flexibele instelling, maak ik bij veranderingen in het proces gemakkelijk de juiste switch, om zo voor jou tot het beste resultaat te komen. 

Binnen AROM houd ik mij voornamelijk bezig met handhavingszaken, BIBOB-procedures, zienswijzen en het opstellen van bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen.

In 2020 slaagde ik voor de bachelor of Laws aan de Juridische Hogeschool Avans&Fontys te Tilburg. Tijdens deze studie liep ik stage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening van de gemeente Eindhoven. Hierbij heb ik onderzoek gedaan naar de implementatie van de Omgevingswet bij gemeenten in de regio Eindhoven. Deze is beoordeeld met een negen. Daarnaast heb ik stage gelopen bij de afdeling Veiligheid en Naleving van de gemeente Helmond. Deze mooie ervaringen komen goed van pas bij mijn werkzaamheden bij AROM!

Momenteel volg ik de Pre-Master Nederlands recht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, waarnaast ik parttime werkzaam ben bij AROM.

Marc Haenraets

Jurist omgevingsrecht | LL.B. (bachelor of laws)

Als jurist omgevingsrecht bij AROM ben ik het eerste aanspreekpunt omtrent ruimtelijke en bestuursrechtelijke procedures en fungeer ik daarbij eveneens als projectleider. Met mijn expertise en proactieve houding zorg ik ervoor dat jij een duidelijk overzicht krijgt van de te nemen stappen.

Daarbij onderzoek ik de haalbare mogelijkheden van een ontwikkeling om uiteindelijk tot het beste resultaat te komen. In verschillende projecten heb ik zelfstandig aanmeldnotities vormvrije mer-beoordelingen opgesteld in het kader van milieu. Daarnaast heb ik voor voetbalclub AZ Alkmaar met succes de regie genomen over verschillende vergunningstrajecten. Communicatie en nauwkeurigheid staan bij mij hoog in het vaandel. Het meest intrigerende aan mijn werk vind ik de bijdrage die ik kan leveren in het mogelijk maken en realiseren van mooie, nieuwe ontwikkelingen.

In 2020 heb ik mijn bachelor of Laws (LL.B.) met succes afgerond aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). Hierbij heb ik mij gespecialiseerd in het omgevingsrecht. Tijdens mijn afstuderen heb ik bij AROM onderzoek gedaan naar de juridische mogelijkheden omtrent de transformatie van vrijkomende agrarische bebouwing in de regio Peelland. Deze eindscriptie is met een mooie acht beoordeeld.

Ik sta jou graag bij met juridisch advies en het opstellen van bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen. Met mijn kennis help ik graag om jouw ideeën om te zetten in werkelijkheid!

mr. Kirsten van Breugel

Jurist omgevingsrecht

Als jurist omgevingsrecht bij AROM ben ik betrokken bij alle aspecten van ruimtelijke ordening en milieu, met name op het gebied van juridische procedures. Het geeft mij energie om me vast te bijten in jouw (juridisch) vraagstuk, en een bijdrage te leveren aan mooie, nieuwe ontwikkelingen. Een effectieve klantrelatie begint in mijn ogen met goede communicatie: het begrijpen van jouw behoeften en samen dezelfde taal spreken. Mijn werk gaat niet alleen over het geven van juridisch advies, maar ook over het inpassen van dergelijk advies binnen alle realiteiten eromheen.

In 2017 slaagde ik cum laude voor de master Rechtsgeleerdheid aan Tilburg University. Voordat ik bij AROM aan de slag ging, werkte ik aan grote, complexe juridische projecten bij een internationaal telecommunicatiebedrijf en volbracht ik verschillende stages bij onder meer een toonaangevend advocatenkantoor.

Wies van Heugten

Planoloog | BSc Sociale geografie en planologie

Als planoloog houd ik mij voornamelijk bezig met de ruimtelijke procedures binnen AROM. Denk hierbij aan het opstellen van principeverzoeken, ruimtelijke onderbouwingen en het toetsen van plannen aan de ladder duurzame verstedelijking. Het meest interessant aan mijn werk vind ik de connectie tussen de demografische behoefte aan bouwen en de juridische mogelijkheden daartoe. Daarnaast houd ik met mijn proactieve werkhouding de klant zo goed mogelijk op de hoogte van de voortgang binnen het proces. Daarbij vorm ik de connectie tussen jou en het bestuursorgaan.

Ik heb een bachelor sociale geografie en planologie afgerond aan universiteit Utrecht en momenteel volg in een double degree master Social Demography aan de rijksuniversiteit Groningen en Universitat Pompeu Fabra in Barcelona. Daarnaast werk ik parttime bij AROM.

Rutger de Jong

Adviseur ruimtelijke ontwikkeling | BSc Sociale geografie en planologie

Met mijn achtergrond in de sociale geografie ben ik binnen AROM betrokken bij de realisatie van een prettige woon- en leefomgeving. Als adviseur ruimtelijke ontwikkeling houd ik me bezig met het schrijven van ruimtelijke onderbouwingen, principeverzoeken en sociale onderbouwingen. Hierbij is voor mij duidelijke communicatie naar de klant en een proactieve werkhouding van groot belang. Het meest interessante aan mijn werk vind ik de bijdrage die ik kan leveren aan het realiseren van mooie ruimtelijke ontwikkelingen.

In 2020 heb ik mijn bachelor (BSc) in de Sociale Geografie behaald aan de Universiteit van Utrecht. Tijdens mijn opleiding heb ik kennis opgedaan van een breed aantal onderwerpen die in relatie staan tot de gebouwde ruimtelijke omgeving zoals stedelijke planning, infrastructuur, economische clustering en milieu.

This site is built with CamelFW.