Ruimtelijke onderbouwing

Home / Ruimtelijke onderbouwing

Is er ten behoeve van uw plan een ruimtelijke onderbouwing nodig?

Als specialist help ik u aan de ruimtelijke onderbouwing die aan alle eisen voldoet. Hiermee kan de gemeente afwijken van het bestemmingsplan.

Ruimtelijke onderbouwing maken

De ruimtelijke onderbouwing is een rapport waarin staat waarom het project dat u wilt realiseren aanvaardbaar is. De ruimtelijke onderbouwing is nodig om af te kunnen wijken van het bestemmingsplan. Aan een ruimtelijke onderbouwing worden eisen gesteld. Veelal zijn hiervoor onderzoeken nodig. In overleg bekijken we welke dat zijn. Dit wordt vervolgens met de gemeente afgestemd.

Het komt voor dat we met een goede motivering kunnen afwijken van een onderzoeksplicht. Als specialist zet ik mij ervoor in dat uw plan gedegen is onderbouwd.

Wilt u weten hoe ik u kan helpen?
Neem vrijblijvend contact met mij op.

This site is built with CamelFW.