Deken van Somerenstraat (Eindhoven)

Home / Projecten / Deken van Somerenstraat (Eindhoven)

Project omschrijving

Het gebied rond de Deken van Somerenstraat in Eindhoven wordt herontwikkeld. Enkele gemeentelijke panden zullen plaatsmaken voor nieuwbouw.

De ruimtelijke kwaliteit van het Plangebied (circa 1,2 ha groot) is nu niet optimaal. Een integrale aanpak van het gebied schept de unieke mogelijkheid, de kwaliteit en omvang van de openbare ruimte en van de bebouwing te verhogen. Het gebied rond de Deken van Somerenstraat kan daardoor een impuls krijgen in zowel zijn ruimtelijke kwaliteit, als in de bijdrage die het programmatisch aan het centrumgebied levert.

Met Tom van Tuijn Stedenbouw, FAAM Architects, en Stuyvesant Investment Consultants is via een tender met een plan ingeschreven om dit mooie stukje Eindhoven te mogen ontwikkelen.

Met het plan Bergen-Binnen staan we voor het door intrinsieke verbondenheid bouwen aan een nieuw stukje De Bergen in het centrum van Eindhoven.

Een open proces leidt tot een innovatieve, verrassende en prettige place-to-be. Stedelijk met een menselijke maat. Met hoge kwaliteit architectuur, een rijkdom aan groene plekken en een programma in balans met de buurt.

Project details

  • Deken van Somerenstraat EindhovenProject:
  • Gemeente EindhovenOpdrachtgever:
  • Tom van Tuijn Stedenbouw, FAAM Architects, Stuyvesant Investment ConsultansTeam:
  • Mede-inschrijver en mede-opsteller inschrijvingsdocument ten aanzien omgevingsrecht en participatie met het oog op de OmgevingswetRol:
  • 2017Datum:
  • Finalist tenderProject status:

This site is built with CamelFW.