Over Arom

Home / Over Arom

AROM staat voor Advisering Ruimtelijke Ordening & Milieu

Arom is gespecialiseerd in:

  • Bestemmingsplannen
  • Omgevingsvergunningen
  • Ruimtelijke onderbouwingen
  • Nadeelcompensatie

En de daarbij behorende juridische en pro­ce­du­rele be­ge­lei­ding, onder meer, in de vorm van:

  • Inspraak
  • Zienswijzen
  • Bezwaar
  • Beroep Rechtbank
  • Beroep Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State
Bent u op zoek naar advies op bovenstaand gebied?
Dan bent u aan het juiste adres!

Uw specialist:
mr. Q.W.J. (Krijn) de Ruijter
Achtergrond
AROM is opgericht in 2007 vanwege een toenemende vraag naar specialistisch advies op het gebied van het Ruimtelijk ordenings- en milieurecht.
Partners
AROM werkt, onder meer, samen, met: Knuwer Advocaten te Alkmaar en Den Helder, Ard te Veldhoven, Partners RO te Den Bosch.
Missie
De doelstelling van AROM is een bijdrage te leveren aan een goede ruimtelijke ordening door in tijdelijke projecten gezamenlijk een blijvende waarde te creëren.

Heeft u vragen?
Neem gerust contact met mij op.

This site is built with CamelFW.