Nieuws

Besluit m.e.r. gewijzigd
Het gewijzigde Besluit m.e.r. is 7 juli 2017 in werking getreden.

Let op: de procedure lijkt ook van toepassing te zijn op een plan voor 1 woning.
Dit volgt uit het feit dat de artikelen 7.16 tot en met 7.20a Wm van toepassing zijn in de nieuwe wetgeving voor alle in het Besluit m.e.r. genoemde activiteiten van de D-lijst. Het maakt daarvoor niet uit of het een activiteit onder of boven de D-drempel betreft. Dit volgt uit de implementatie van artikel 1, vierde lid, onder a en b, van Richtlijn 2014/52/EU.

In de gewijzigde Besluit m.e.r. staat de nieuwe procedure voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling.

Voor elke aanvraag waarbij een vormvrije m.e.r.-beoordeling aan de orde is dient:

•Door de initiatiefnemer een aanmeldingsnotitie worden opgesteld
•Het bevoegd gezag binnen 6 weken een m.e.r.-beoordelingsbesluit nemen. Dit besluit hoeft niet in de Staatscourant gepubliceerd te worden.
•De initiatiefnemer het (vormvrije) m.e.r.-beoordelingsbesluit bij de vergunningaanvraag voegen (Artikel 7.28 Wet milieubeheer)
Toon het volledige nieuwsoverzicht
This site is built with CamelFW.