Er is 90 miljoen beschikbaar gemaakt voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet en het digitaal stelsel.
De planning is de inwerkingtreding en implementatie d.d. 1 januari 2022.
Komende periode werkt het ministerie aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).