Bezwaar

Home / Bezwaar

Bezwaarschrift indienen tegen een beslissing van een bestuursorgaan?

Bent u het niet eens met een beslissing van de overheid? Of hebt u een geschil met de gemeente? Of het nu gaat om een bezwaarschrift bij een verbouwing, een vergunning of een probleem over een bestemmingsplan, met AROM staat u sterk.

Als specialist in het omgevingsrecht laat ik u graag weten wat uw rechten zijn.

Wilt u juridische hulp voor een betaalbare prijs? Ik neem de tijd om u van het beste advies te voorzien. Daarnaast stel ik alles in het werk om het beste resultaat voor u te behalen.


Bezwaarschrift tegen omgevingsvergunning

U wilt een bezwaarschrift indienen? Om succesvol een bezwaarschrift te kunnen indienen dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. U dient zelf voldoende belanghebbende bij dat besluit zijn. Dat wil zeggen: u dient persoonlijk geraakt te worden door dat besluit.

Voor het indienen van een bezwaarschrift geldt een termijn van zes weken. Een bezwaarschrift dient ingediend te worden binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt. Vaak begint de termijn op de dag na de dag waarop de gemeentelijke brief is verzonden waarin het besluit staat.

Welke regels zijn nog meer van belang?

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, dan gelden nog de volgende regels. Een bezwaarschrift dient schriftelijk of digitaal (met gebruikmaking van DigiD) te worden ingediend en dient ten minste de volgende informatie te bevatten:

  • uw naam en adres
  • de datum waarop u het bezwaarschrift indient
  • de datum waarop u het bezwaarschrift indient
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • de reden of de redenen waarom u bezwaar maakt, dus waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening.

Het is van belang dat u zich in uw bezwaarschrift houdt aan deze formele regels. Zo niet, dan kan besloten worden om uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. Dat wil zeggen dat het bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld omdat niet voldaan is aan de wettelijke formele regels.

Zelf wilt u natuurlijk vooral dat uw bezwaarschrift inhoudelijk kansrijk is. Neem daarvoor vrijblijvend contact met mij op. Wacht daar in ieder geval niet te lang mee, want u dient te reageren binnen zes weken na bekendmaking van het besluit. Onderneemt u niets, dan is de kans groot dat u uw rechten verspeelt.
Heeft u snel hulp nodig? Belt u mij dan vrijblijvend op 06 11 494 589

Neem vrijblijvend contact met mij op.

This site is built with CamelFW.